วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2565

CoinMarketcap กิจกรรม Learn & Earn แจกเหรียญ BNB

26 พ.ค. 2022
401

มาอีกแล้วครับกับกิจกรรมแจกเหรียญ BNB ของ CoinMarketcap ซึ่งเป็นกิจกรรม กิจกรรม Learn & Earn เพียงแค่เข้าไปเรียนรู้และตอบคำถามก็รับกันไปเลยง่าย ๆ หากใครไม่ชอบเรียนเราก็มีโพยเหมือนเดิม อิอิ

BNB

รายละเอียดกิจกรรมแจกเหรียญ BNB

เพียงแค่เข้าไปเรียนรู้และตอบคำถามเกี่ยวกับ BNB Chain ก็จะมีสิทธิ์ได้รับเหรียญส่งตรงเข้ากระเป๋า โดยในรอบนี้จะต้องใช้ Metamask ด้วย วึ่งแอดมินเองก็ไม่แน่ใจว่าเค้าจะส่งไปที่ Binance ID หรือที่ Metamask นะครับเห็นเค้าขอไปทั้ง 2 แบบ

👉 Link กิจกรรม : https://coinmarketcap.jotform.com/221158472679970

👉 Link สมัคร Binance : https://bit.ly/3wwlQj3

ระยะเวลา : 9 May 2022 (08:00 AM UTC) to 7 June 2022 (08:00 AM UTC)

โพยคำตอบ

1. Celer cBridge is a protocol that:

Ans: All of the above

2. Which is NOT true of cBridge?

Ans: The transfer fees go directly to the Celer Team.

3. How many different blockchains and layer-2 rollups does cBridge support?

Ans: Over 20

4. Which of the following exhibits typical ROOK, BISHOP, QUEEN user characteristics respectively?

Ans: Aggressive, Conservative, Hodler

5. What does staking BNB QUEEN token earn in terms of Yield? Select the answers below 1)BNB QUEEN 2)CHESS Emission 3)Validator Rewards

Ans: 2 & 3

6. Where is the CHESS token traded?

Ans: Binance / Pancakeswap

7. Why is DeFi beneficial for individuals?

Ans: All of the above

8. Why is DeFi beneficial for Institutions?

Ans: Access to New and Innovative Financial Instruments that were previously unavailable in traditional finance markets

9. What DeFi products are provided by Venus Protocol?

Ans: All of the above

10. What are some of the disadvantages of a traditional centralized marketplace?

Ans: All of the above

11. What are the advantages of the Pear Marketplace?

Ans: All of the above

12. What is PearDAO’s token name and symbol?

Ans: Name: Pear DAO, Symbol: PEX

13. What are the ways to earn yields with Alpaca Finance?

Ans: All of the above

14. Which of the following is true about leveraged yield farming with Alpaca Finance?

Ans: You can multiply your APYs up to 6x through leverage

15. Which of the following is true about Alpaca’s market-neutral Automated Vault?

Ans: All of the above

16. How do you start to build your own Metaverse world in SecondLive?

Ans: By creating a space

17. Which one is NOT SecondLive NFT?

Ans: Avatar NFT

18. What is the total $LIVE rewards in SecondLive’s weekly staking pool?

Ans: 100,000 $LIVE

19. Which one is NOT an important characteristic of a great crypto game?

Ans: Game with AR/VR technology

20. What is/are the token name(s) of TopGoal?

Ans: TMT and GOAL

21. Who is NOT the target audience of TopGoal?

Ans: Console Game Players

22. What is the difference between an NFT and a non-NFT hero in Thetan Arena?

Ans: All of the above

23. What can players do on Thetan Arena’s Marketplace?

Ans: Both are correct

24. Is Thetan Arena free to play?

Ans: A – Yes, you can play for free as long as you want

25. In Galler, what is the name given for the priority mint of an NFT collection?

Ans: Whitelisting

26. According to Galler’s tips, what are the “3 Main Metrics” you should analyze when it comes to NFT on-chain data?

Ans: Holders, Supply & Volume

27. What is the unique feature Galler has that helps users bid for the whole collection at once?

Ans: Order book

CoinMarketCap